Szkolenia informatyczne


Nasza firma posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych. Dodatkowo stała współpraca z Lokalną Akademią Informatyczą w Zabrzu, daje  nam możliwość prowadzenia certyfikowanych szkoleń w ramach programu Cisco Networking Academy.

Program Cisco Networking Academy jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są administratorzy sieci oraz wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego.

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się szkolenia autorskie  z obsługi i bezpieczeństwa sieci komputerowych jak również obsługi oprogramowania biurowego.