Wprowadzeniedo języka PHP

 • Składnia i komentarze
 • Zastosowanie zmiennych
 • Predefinowanie zmiennych oraz stałe
 • Operatory arytmetyczne, przypisania, porównania
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Instrukcja wyboru Switch
 • Funkcje wbudowane
 • Tablice
 • Zmienne sesyjne


Wprowadzenie do bazy danych MYSQL

 

 • Zastosowanie języka SQL oraz phpmyadmina
 • Nawiązywanie i zamykanie połączenia z bazą danych z poziomu strony WWW
 • Tworzenie zapytań do bazy danych z zastosowaniem języka SQL
 • Funkcje agregujące w zapytaniach SQL
 • Tworzenie relacji między tabelami – język SQL
 • Zastowanie poleceń SQL w skryptach PHP
 • Warunki filtrujące
 • Grupowanie danych i eliminowanie powtarzających się wiersz
 • Tworzenie i modyfikacja tabel
 • Usuwanie tabel i baz danych
 • Zastosowanie uwierzytelnienia dostępu do bazy danych

 

kontakt: kontakt {@} apcomputers.pl