POLITYKA PRYWATNOŚCI  RODO 

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP Computers Adam Polok, ul. Nad Kanałem 22a/15, 41-800 Zabrze
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:AP Computers Adam Polok, ul. Nad Kanałem 22a/15, 41-800 Zabrze lub email: adam@apcomputers.pl
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji danego zlecenia/usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umowy, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty; realizacji umowy oraz ich rozliczenia
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


POLITYKA COOKIES 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to pliki tekstowe przechowujące dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Naszą stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prowadzenia statystyk odwiedziń Naszej strony oraz ulepszania jakości naszych usług.
 3. W ramach Naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z usług innych firm (3rd party service providers)
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów z którymi współpracujemy
 6. „Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. 
 7. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza zapisywaniei i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonąć zmiany ustawień w swojej przeglądarce, w szczególności mogą blokować automatyczną obsługę plików cookies, jak również mogą być każdorazowo informowani o zamieszczaniu plików cookies na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłaczenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Naszych stronach.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.