CCNA Exploration:

Część I - Podstawy sieci

 • Życie w świecie skoncentrowanym na sieciach
 • Komunikacja w sieci
 • Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji
 • Warstwa transportowa modelu OSI
 • Warstwa sieci w modelu OSI
 • Adresowanie sieci IPv4
 • Warstwa łącza danych
 • Warstwa fizyczna modeli OSI
 • Ethernet
 • Okablowanie i planowanie sieci
 • Konfiguracja i testowanie sieci


kontakt: kontakt {@} apcomputers.pl