Relacyjne bazy danych

 • pojęcie relacji.
 • tabela, wiersz, kolumna.
 • klucz, klucz główny.
 • klucze obce i powiązania między tabelami.

Język SQL

 • Narzędzia klienckie MySQL
 • Wprowadzenie do języka SQL
 • Zastosowanie języka SQL w relacyjnych bazach danych
 • Tworzenie zapytań do bazy danych - zastosowanie polecenia SELECT
 • Funkcje agregujące w zapytaniach SQL
 • Tworzenie relacji między tabelami – język SQL
 • Usuwanie i dodawanie danych – zastosowanie polecenia DELETE
 • Aktualizacja danych – zastosowanie polecenia UPDATE
 • Warunki filtrujące w zapytaniach SQL – zastosowanie klauzuli WHERE
 • Sortowanie wyników zapytań – zastosowanie ORDER BY
 • Eliminowanie powtarzających się wierszy – zastosowanie klauzuli DISTINCT
 • Grupowanie danych – zastosowanie klauzuli GROUP BY
 • Tworzenie baz danych – zastosowanie polecenia CREATE DATABASE
 • Tworzenie tabel oraz wybór typów danych – zastosowanie polecenia CREATE TABLE i USE
 • Modyfikacja struktury tabel – zastosowanie polecenia ALTER
 • Usuwanie tabel i baz danych – zastosowanie polecenia DROP

 

kontakt: kontakt {@} apcomputers.pl